Oznaka: artikl

artikal ili artikl

Kako se piše artikal ili artikl? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo i ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Umetnuto a između suglasničke kl grupe može primenjivati u rečima stranog porekla, ali nije obavezno. padež jednina množina nominativ artik(a)l artikli genitiv artikla artikala dativ artiklu artiklima akuzativ artik(a)l artikle vokativ artikle artikli […]