Oznaka: vazduhoplov

ŽIROPTER

Šta je ŽIROPTER? Šta znači ŽIROPTER? Žiropter je vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se kreću – obrću, oko vertikalnog uspravnog stuba. Ima istovremeno svojstvo i aviona i helikoptera. Značenje reči  Žiropter ili kako neki kažu Žirokopter nastaje od grčkih reči gyro – krug pteron – krug.