Oznaka: psihički

psihički ili psihološki

Kako se piše psihički ili psihološki? Prema srpskom pravopisu oba prideva su pravilna i koriste se u srpskom jeziku, ali u različitim značenjima. Značenje prideva psihički jeste duševni. Npr. psihički problem, psihičko stanje, psihički poremećaj… Pirdev psihološki se odnosi na psihologiju. Npr. psihološko istraživanje, psihološki proces, psihološka analiza… Primeri u rečenicama: Nažalost, ona ima psihički […]