Oznaka: preko puta

prekoputa ili preko puta

Kako se piše prekoputa ili preko puta?Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše, ali u različitim kontekstima.Prekoputa se piše u značenju sa suprotne/druge strane.Kada se želi doslovno reći da je nešto preko puta (preko ulice), onda se piše odvojeno.Primeri u rečenicama:Mačka je prešla preko puta koji je bio tek asfaltiran.Da li se prodavnica […]