Oznaka: prebrojiti

prebrojati ili prebrojiti

Kako se piše prebrojati ili prebrojiti?Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Oba glagola je ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku.Primeri u rečenicama:Na kraju smene neophodno je prebrojati novac.Da li ćeš prebrojati knjige koje imaš u kući?Prebroji novac odmah!