Oznaka: pet šest

pet-šest ili pet šest

Kako se piše pet-šest ili pet šest?  Prema srpskom pravopisu pravilno je pet-šest. Kada se nađu zajedno spojevi brojeva koji su približni, onda se takvi brojevi pišu sa crticom. Npr. sedam-osam, jedan-dva, tri-četiri, dva-tri, devet-deset… Ovo pravilo se primenjuje i ukoliko se nađu spojevi imenica sa brojem koji su približni. Npr. dan-dva, sekund-dva, minut-dva, godinu-dve… […]