Oznaka: penjali

peli ili penjali

Kako se piše peli ili penjali? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Peli i penjali predstavljaju radne glagolske prideve. Infinitiv ovih glagola glasi peti i penjati. Radni glagolski pridev od glagola penjati u jednini glasi penjao-penjala-penjalo, a u množini glasi: penjali-penjale-penjala Radni glagolski pridev  glagola peti u jednini glasi: peo-pela-pelo, a u […]