Oznaka: peći ću

peći ću ili pećiću

Kako se piše peći ću ili pećiću?Prema srpskom pravopisu pravilno je peći ću.Kad god se glagol završava na nastavak –ći, u budućem vremenu (futur I), piše se odvojeno od pomoćnog glagola hteti.Promenu po licima možete videti u tabeli.Liceglagol, futur Ijapeći ćutipeći ćešon/ona/onopeći ćemipeći ćemovi/ Vipeći ćeteoni/onepeći ćePrimeri u rečenicama:Peći ću kolače.Da li ćeš peći palačinke?Ah, […]