Oznaka: peći ću

peći ću ili pećiću

Kako se piše peći ću ili pećiću? Prema srpskom pravopisu pravilno je peći ću. Kad god se glagol završava na nastavak –ći, u budućem vremenu (futur I), piše se odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Promenu po licima možete videti u tabeli. Lice glagol, futur I ja peći ću ti peći ćeš on/ona/ono peći će mi […]