kontakt program ili kontakt-program

Kako se piše kontakt program ili kontakt-program?

Piše se bez crtice, dakle kontakt program.
Kada se u dvočlanim spojevima posebnih reči kod kojih je prvi član, izvan ovakvih veza, promenljiva reč i ima opštiju, odnosno samostalnu, upotrebu, takvi spojevi se pišu odvojeno.

Primeri u rečenicama:

Pogledaj šta kaže kontakt program.

Nije mi najjasniji ovaj kontakt program.

Da li si pogledao kontakt program?