Oznaka: ovamo onamo

ovamo-onamo ili ovamo onamo

Kako se piše ovamo-onamo ili ovamo onamo? Prema srpskom pravopisu pravilno je ovamo-onamo. Kada se nađu dva udvojena priloga oni se pišu sa crticom. Npr. brže-bolje, danas-sutra, kako-tako, desno-levo, manje-više, dole-gore, nazad-napred, onamo-ovamo, tamo-amo, napred-nazad… Primeri u rečenicama: Išao je ovamo-onamo. Nervira me što ide ovamo-onamo! Da li ideš konstavno ovamo-onamo ?