Oznaka: otškrinuti

odškrinuti ili otškrinuti

Kako se piše odškrinuti ili otškrinuti? Prema srpskom pravopisu pravilno je odškrinuti. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova š ne prelazi u bezvučno slovo t). Primeri u rečenicama: Odškrinuo je vrata oprezno. Da li bi mogao da odškrineš prozor? Hej, odškrini ta vrata da […]