Oznaka: osam-devet

osam-devet ili osam devet

Kako se piše osam-devet ili osam devet? Prema srpskom pravopisu pravilno je osam-devet.Kada se nađu zajedno spojevi brojeva koji su približni, onda se takvi brojevi pišu sa crticom. Npr. pet-šest, jedan-dva, tri-četiri, devet-deset…Ovo pravilo se primenjuje i ukoliko se nađu spojevi imenica sa brojem koji su približni. Npr. dan-dva, sekund-dva, godinu-dve…Primeri u rečenicama:Kupila je oko osam-devet […]