Oznaka: od pre

otpre ili od pre

Kako se piše otpre ili od pre?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali se koristi u različitom kontekstu.Kada želimo da kažemo da je nešto iz ranijeg vremena, odranije onda se koristi prilog otpre. U prilogu otpre došlo je do jednačenja suglasnika po zvučnosti gde je zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p […]