Oznaka: oblik prezenta

jašući ili jahajući

Kako se piše jašući ili jahajući?Ispravan oblik glasi jašući.Glagolski prilog sadašnji gradi se od 3. lica množine prezenta i nastavka –ći. S obzirom na to da oblik prezenta 3. lica množine glagola jahati  glasi  jašu, onda je logično da glagolski prilog sadašnji ima oblik jašući.Primeri:Jašući razmišljao je o rečima koje je malopre izgovorio.Sve vreme gledao je […]