Oznaka: nogica

nožica ili nogica

Kako se piše nožica ili nogica?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Nožica je deminutiv, oblik koji nam pokazuje da je došlo do palatalizacije, odnosno g je prešlo u ž ispred samoglasnika (nog- + -ica). Međutim, dozvoljen je i hipokoristik nogica. Primeri u rečenicama:Ah, kako beba ima slatke nožice!Ta stolica ima baš male […]