Oznaka: nijedan

nijedan ili ni jedan

Kako se piše nijedan ili ni jedan?Prema srpskom pravopisu pravilno je upotrebiti oba oblika, ali gramatička ispravnost zavisi od konteksta rečenice. Zamenice složene sa ni- ili i- u padežima bez predloga se pišu spojedno: niko, iko, ništa išta, nigde, igde, nijedan, ijedan, nikoji, ikoji, nikakav, ikakav itd. Kada se izraz “nijedan” tretira kao broj, u […]