Oznaka: nijedan

nijedan ili ni jedan

Kako se piše nijedan ili ni jedan? Prema srpskom pravopisu pravilno je upotrebiti oba oblika, ali gramatička ispravnost zavisi od konteksta rečenice. Zamenice složene sa ni- ili i- u padežima bez predloga se pišu spojedno: niko, iko, ništa išta, nigde, igde, nijedan, ijedan, nikoji, ikoji, nikakav, ikakav itd. Kada se izraz „nijedan“ tretira kao broj, […]