Oznaka: našo

naš’o ili našo

Kako se piše naš’o ili našo?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naš’o. Ovo je skraćeni oblik glagola našao, pa apostrof mora stajati umesto ovog a koje je ispalo. Primeri u rečenicama:Jesi li naš’o onu majicu?Naš’o sam je!Naš’o je majicu čim je stig’o u stan.