Oznaka: našo

naš’o ili našo

Kako se piše naš’o ili našo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naš’o. Ovo je skraćeni oblik glagola našao, pa apostrof mora stajati umesto ovog a koje je ispalo. Primeri u rečenicama: Jesi li naš’o onu majicu? Naš’o sam je! Naš’o je majicu čim je stig’o u stan.