Oznaka: naizgled

naizgled ili na izgled

Kako se piše naizgled ili na izgled?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naizgled u značenju prividno.Primeri u rečenicama:Izašao je iz sobe naizgled ravnodušan. Međutim, piše se odvojeno u drugačijem kontekstu, na primer:Ona ide na izgled i opšti utisak.