Oznaka: naizgled

naizgled ili na izgled

Kako se piše naizgled ili na izgled? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naizgled u značenju prividno. Primeri u rečenicama: Izašao je iz sobe naizgled ravnodušan. Međutim, piše se odvojeno u drugačijem kontekstu, na primer: Ona ide na izgled i opšti utisak.