Oznaka: nagrižen

nagrizen ili nagrižen

Kako se piše nagrizen ili nagrižen? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nagrizen. U pitanju je trpni glagolski pridev, koji služi za građenje pasiva. Glagoli na -ći i na -sti grade trpni glagolski pridev tako što se na infinitivnu ili prezentsku osnovu doda nastavak -en. Ovde se često javljaju greške poput dovežen umesto dovezen, izgrižen […]