Oznaka: nadčulan

natčulan ili nadčulan

Kako se piše natčulan ili nadčulan?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natčulan. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas č bezvučan, a d zvučan (nad- + -čulan), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i […]