Oznaka: na suvo

nasuvo ili na suvo

Kako se piše nasuvo ili na suvo?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nasuvo u funkciji priloga. Prilog nasuvo znači bez upotrebe tečnosti. Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnom značenju, npr: Položio ga je na suvo.Primeri u rečenicama:Danas smo jeli nasuvo.Obrijao se nasuvo.Hoćeš li me pošišati nasuvo?