Oznaka: na čisto

načisto ili na čisto

Kako se piše načisto ili na čisto? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše načisto u funkciji priloga. Međutim, dozvoljeno je pisanje odvojeno u doslovnom kontekstu, na primer: Ona je navikla na čisto i sređeno. Primeri u rečenicama: Mi želimo da budemo načisto sa tim ljudima. Vi baš niste načisto rešili taj problem? Završili smo načisto!