Oznaka: materija

apsorpcija

Šta je apsorpcija? Šta znači apsorpcija?Apsorpcija od latinskog absorptio najviše se koristi u fizici i hemiji i predstavlja upijanje usisavanje čestica – supstanci ili materija celokupnom masom neke druge materije!

ligatura gold

Šta je ligatura gold? Šta znači ligatura gold?ligatura ženskoig roda, dodatne primese materije koje zlatu i srebru dodaju jaču tvrdoću. >Reč latinskog porekla.