Oznaka: kvazi umetnik

kvaziumetnik ili kvazi umetnik

Kako se piše kvaziumetnik ili kvazi umetnik? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše sastavljeno. Dakle, kvaziumetnik. Prvi deo složenice označava da je reč koja potom sledi nešto lažno, kao, prividno, tobožnje i sl.Isto tako pišemo i kvazinauka, kvazidemokratija, kvazinaučnik itd. Primeri u rečenicama: On je neki kvaziumetnik, smatram da te fotografije nisu nikakva umetnost. Danas […]