Oznaka: konces

Koncesija

Šta znači Koncesija? Koncesija (lat. concedere — ustupiti, dozvoliti, prepustiti) predstavlja dozvolu javne vlasti koja se daje pravnim ili fizičkim licima, domaćim ili inostranim, za obavljanje određene delatnosti po unapred propisanim uslovima. Koncesija je regulisana zakonom o koncesiji. Koncesija predstavlja pravni posao koji se ostvaruje između davaoca koncesije – koncedenta, i primaoca koncesije – koncesionara, […]