Oznaka: klizačicin

klizačicin ili klizačičin?

Kako se piše klizačicin ili klizačičin?Ispravno je samo klizačicin.Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni pridev završava na –ičin. Međutim, izuzetak su one imenice koje koje pred sufiksom –ica imaju slovo č. Razlog ovog odstupanja je izbegavanje udvajanja sloga či (jahačičin, prodavačičin).Primeri:Gledao sam klizačicin nastup, bilo je predivno.Ono je sigurno […]