pomozbog ili pomoz’ bog

Kako se piše pomozbog ili pomoz bog?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše.

Prema Klajnovoj knjizi „Rečnik jezičkih nedoumica“ kada se pomoz’ bog upotrebljava pri susretu ljudi tj. pozdravu, onda je pravilno pisati odvojeno. Pomozbog se piše spojeno u izrazu ni rod ni pomozbog.

Primeri u rečenicama:

Ni rod ni pomozbog!

Pomoz’ bog, čika Jovice! Bog ti pomogao, dečače!

Pomoz’ bog, junaci!