Oznaka: kanal

akvedukt ili akvadukt

Kako se piše akvedukt ili akvadukt? Prema  šestotomnom Rečniku Matice srpske pravilno je i jedno i drugo. Treba napomenuti da u rečniku SANU i u jednotomnom Rečniku Matice srpske stoji napisano akvadukt. U Velikom rečniku stranih reči I. Klajna i M. Šipke i u Pravopisnom rečniku M. Šipke stoji da je pravilno akvedukt, dok prema ovim […]