Oznaka: kako se koristi

Tri tačke (…)

Sa nekoliko tačaka ili tri tačke, obeležavamo prekinut govor i izostavljene reči: Ja sam … oprostite … bolje sve da kažem. Na „Beogradskom maratonu” učestvovali su takmičari iz mnogih zemalja:Maroka, Poljske, Belorusije, Kenije… Prekinuto nabrajanje… Ovo je odgovor na pitanje: Kada se koriste tri tačke (…) ?

UPITNIK (?)

Upitnik se stavlja: ⎯ iza nezavisnih upitnih rečenica: Gde ste bili? Koga ovde čekaš? Ko je to? ⎯ upitnik se ne stavlja iza zavisnoupitnih rečenica zato što druga rečenica ne predstavlja direktno pitanje: Pitao sam ga koga ovde čeka. Tek u tuđini čovek oseti u čemu su draži zavičaja.