Oznaka: kada se koristi

TAČKA I ZAPETA ILI TAČKA I ZAREZ (;)

Tačka i zapeta predstavlja razdvojeni znak slabiji od tačke, a izrazitiji od zapete. Tačka i zapeta se stavlja: ⎯ između rečenica koje su tešnje povezane, tako da se međusobno dopunjuju i ističu: Seljaci se sve više zbijaju oko guslara, ali bez najmanjeg šuma; dah im se ne čuje. Noć se spustila; lepa jesenja noć. ⎯ […]