Oznaka: izrasao

izrastao ili izrasao

Kako se piše izrastao ili izrasao?Piše se izrastao. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk, stl se uprošćavaju ispadanjem t, međutim, kada u reči ima nepostojanog A, onda će t ostati, to se najčešće dešava u muškom rodu, na primer: častan, radostan, strastan, mastan, istovrstan.