Oznaka: izgrižen

izgrizen ili izgrižen

Kako se piše izgrizen ili izgrižen?Pravilno je izgrizen. Infinitiv ovog glagola glasi gristi i kod glagola na –sti se prvo lice jednine ne gradi od sufiksa –jen, već od sufiksa –en (izgriz– + –en).  Na primer: Ovaj konopac je izgrizen.