Oznaka: hromozom

hromosom ili hromozom

Kako se piše hromosom ili hromozom? Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava imenica hromozom. Reč je grčkog porekla (chromos što znači boja i soma znači telo). Primeri u rečenicama: Muškarci imaju xy par polnih hromozoma, dok žene xx par polnih hromozoma. Kako izgleda hromozom? Ko je otkrio hromozome?

hromosom ili hromozom

Kako se piše hromosom ili hromozom?  Pravilno je hromozom jer je u skladu sa našim jezikom.   Na primer: Somatske ćelije čoveka sadrže 46 hromozoma.