Oznaka: hromozom

hromosom ili hromozom

Kako se piše hromosom ili hromozom?Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo.Češće se upotrebljava imenica hromozom.Reč je grčkog porekla (chromos što znači boja i soma znači telo).Primeri u rečenicama:Muškarci imaju xy par polnih hromozoma, dok žene xx par polnih hromozoma.Kako izgleda hromozom?Ko je otkrio hromozome?

hromosom ili hromozom

Kako se piše hromosom ili hromozom? Pravilno je hromozomjer je u skladu sa našim jezikom.  Na primer: Somatske ćelije čoveka sadrže 46 hromozoma.