Oznaka: Hrist

Hrist ili Hristos

Kako se piše Hrist ili Hristos? Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava Hristos. Pridev glasi Hristov. Primeri u rečenicama: Hristos vaskrse! Hristos se rodi! Isus Hrist je u filmovima predstavljen kao čovek sa bradom.

Hrist ili Hristos

Kako se piše holograf ili hologram?  Pravilno je i jedno i drugo, mada Pravopis daje prednost obliku Hristos.   Hristos predstavlјa doslovno preuzeti oblik, dok je Hrist adaptirana promena.