Oznaka: hoćemoli

hoćemo li ili hoćemoli

Kako se piše hoćemo li ili hoćemoli?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše hoćemo li.Upitna rečca li se uvek piše odvojeno kada stoji s glagolom koji je u prezentu. Npr. volimo li, želimo li, jedeš li…Primeri u rečenicama:Hoćemo li danas da jedemo čorbu?Hoćeš li da se pokreneš?Hoćemo li da budemo kreativni?

hoćemo li ili hoćemoli

Kako se piše hoćemo li ili hoćemoli?Pravilno je hoćemo li. Rečca li se piše odvojeno od glagola, bez izuzetka.Na primer: Da li dolaziš? Učiš li? Idemo li? Jesi li to uradio?