Oznaka: harfistkinja

harfistkinja ili harfiskinja

Kako se piše harfistkinja ili harfiskinja?Pravilno se piše harfistkinja.Reč označava imenicu koja je stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.Primeri u rečenicama:Harfistkinja prelepo svira.Da li si ikada upoznao neku harfistkinju?Hej, sjajno što idemo da slušamo Anu koja je harfistkinja!

idealistkinja ili idealiskinja

Kako se piše idealistkinja ili idealiskinja?Pravilno je idealistkinja. Suglasničke grupe stk, zdk, stc i štc se inače uprošćavaju ispadanjem t, međutim, imamo odstupanje u ličnom imenu Rastko, u novijim rečima i rečima stranog porekla, kao i u rečima u značenju zanimanja, statusa ili političkih opredeljenja ženske osobe, oblikovanih nastavkom    –kinja: pijanistkinja, modistkinja, harfistkinja…

horistkinja ili horiskinja

Kako se piše horistkinja ili horiskinja?Pravilno je horistkinja.  Suglasničke grupe stk, zdk, stc i štc se inače uprošćavaju ispadanjem t, međutim, imamo odstupanje u ličnom imenu Rastko, u novijim rečima i rečima stranog porekla, kao i u rečima u značenju zanimanja, statusa ili političkih opredeljenja ženske osobe, oblikovanih nastavkom    –kinja: pijanistkinja, modistkinja, harfistkinja…

harfistkinja ili harfiskinja

Kako se piše harfistkinja ili harfiskinja?  Pravilno je harfistkinja. Suglasničke grupe stk, zdk, stc i štc se inače uprošćavaju ispadanjem t, međutim, imamo odstupanje u ličnom imenu Rastko, u novijim rečima i rečima stranog porekla, kao i u rečima u značenju zanimanja, statusa ili političkih opredeljenja ženske osobe, oblikovanih nastavkom    –kinja: pijanistkinja, modistkinja, harfistkinja…