Oznaka: fugna

fuga ili fugna

Kako se piše fuga ili fugna?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, s tim da se ove reči koriste u različitim kontekstima.U muzici, fuga predstavlja kompoziciju gde postoji tema koja se ponavlja naizmenišno kroz različite glasove prema pravilima kontrapunkta. Reč je italijanskog porekla (fuga).Fugna je izvedena iz nemačke reči Fuge. Fugna predstavlja žleb, […]

fuga ili fugna

Kako se piše fuga ili fugna?Kada su u pitanju ove dve reči, trebalo bi razmisliti o njihovom značenju, koje nas upućuje da one označavaju različite stvari. Prva reč fuga je pojam koji se javlja u muzici, a označava  princip u muzici koji nastaje tako što se muzičke imitacije slažu jedna za drugom. Reč nam dolazi […]