Oznaka: fuga

fuga ili fugna

Kako se piše fuga ili fugna? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, s tim da se ove reči koriste u različitim kontekstima. U muzici, fuga predstavlja kompoziciju gde postoji tema koja se ponavlja naizmenišno kroz različite glasove prema pravilima kontrapunkta. Reč je italijanskog porekla (fuga). Fugna je izvedena iz nemačke reči Fuge. […]

fuga ili fugna

Kako se piše fuga ili fugna? Kada su u pitanju ove dve reči, trebalo bi razmisliti o njihovom značenju, koje nas upućuje da one označavaju različite stvari. Prva reč fuga je pojam koji se javlja u muzici, a označava  princip u muzici koji nastaje tako što se muzičke imitacije slažu jedna za drugom. Reč nam […]