Oznaka: filatelistkinja

filatelistkinja ili filateliskinja

Kako se piše filatelistkinja ili filateliskinja? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše filatelistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja. Primeri u rečenicama: Poznaješ li neku filatelistkinju? Ona je strastvena filatelistkinja. Vau, nisam znala da je Ena filatelistkinja!