Oznaka: eskurzija

ekskurzija ili eskurzija

Kako se piše ekskurzija ili eskurzija? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekskurzija. Reč je latinskog porekla (excursio). Značenje ove imenice jeste grupno kraće putovanje u kulturne, sportske, zabavne i druge svrhe. Primeri u rečenicama: Sva deca idu na ekskurziju. Da li ćeš ići na ekskurziiju? Ura, jedva čekam da krenemo na ekskurziju!