Oznaka: ekvivalent

ekvivalenat ili ekvivalent

Kako se piše ekvivalenat ili ekvivalent? Prema srpskom pravopisu obe reči su pravilno napisane, s tim da je češći izraz ekvivalent. Ova reč je latinskog porekla (aequivalens). Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa nt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno. Primeri u rečenicama: Kada su dve jednačine ekvivalentne? Ne razumem […]