Oznaka: E-dur

alfa zraci ili alfa-zraci

Kako se piše alfa zraci ili alfa-zraci? Pravilno se piše alfa zraci. Kada postoje spojevi, postoji pravilo da svuda gde je napisana reč za slovnu oznaku nije potrebno pisati crticu i piše se odvojeno. Primeri su: x zraci, gama zraci, beta zraci… Kod spojeva gde je slovo upotrebljeno kao jednoslovni simbol, piše se sa crticom: […]