Oznaka: doktor nauka

Doktorand

Šta je DOKTORAND? Šta znači DOKTORAND? Doktorand je akademski gradjanin obrazovana osoba koja je nakon ispunjenja svih zahteva po zakonu i propisima započela naučna istraživanja u funkciji sticanja akademskog zvanja doktora nauka (znanosti). Doktorand mnozina doktoranda, ženski oblik doktòrànda/doktorandica (od latinske reci doctòrandus).