AGAMOSPERMIJA

Šta je AGAMOSPERMIJA? Šta znači AGAMOSPERMIJA?

AGAMOSPERMIJA, od grčke reči, a što znači bez, gamos što znači brak i sperma što znači seme. Koristi se u biologiji i označava stvaranje semena bez oplođenja.