Oznaka: bio sam kući

bio sam kod kuće ili bio sam kući

Kako se piše bio sam kod kuće ili bio sam kući?Piše se bio sam kod kuće.Predloško-padežna konstrukcija kod kuće nalazi se u genitivu, koji se koristi uz glagole mirovanja.Oblik kući nalazi se u dativu, koji se koristi uz glagole koji označavaju cilj kretanja (idem kući). Primeri u rečenici:Kada si me juče pozvala, bio sam kod […]