Oznaka: bezciljan

besciljan ili bezciljan?

Kako se piše besciljan ili bezciljan?Piše se besciljan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na reč cinjan dodat je prefiks -bez. U nastaloj reči (bezciljan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog C, prešlo u svoj bezvučni parnjak S. Primeri: Pošto su ga današnji događaji jako […]