Oznaka: bakcil

bacil ili bakcil?

Kako se piše bacil ili bakcil?Piše se bacil.Bacil je vrsta bakterije, te se, verovatno, zbog povezanosti ove reči sa rečju bakterija, u nju interpolira glas K, što je nestandardno.Primeri:Bacile je zanimljivo posmatrati pod mikroskopom.Usled prehlade, organizam joj je bio pun bacila.Bacili su vrsta bakterije štapićastog oblika.