Oznaka: Arktik

Arktik ili Artik

Kako se piše Arktik ili Artik?Prema srpskom pravopisu piše se Arktik.Reč je grčkog porekla – arktikós. Značenje ove reči je severni.Primeri u rečenicama:Pokaži mi na mapi gde se nalazi Arktik.Da li znaš koje životinje žive na Arktiku?Postoje li različitosti između Arktika i Antarktika?

Antarktik ili Antartik?

Kako se piše Antarktik ili Antartik?Pravilno se piše Antarktik.Antarktik predstavlja oblast Zemlje oko Južnog pola. Ime je dobio  prema tome što se nalazi na suprotnoj strani od Arktika. Arktik predstavlja oblast Zemlje oko Severnog pola.Ova reč poreklo vodi iz grčkog jezika i predstavlja složenicu od dve reči:antí – što znači suprotan, protiv, naspramanarktikós (severni)Primeri u […]