Oznaka: argument

argumenat ili argument

Kako se piše agrumenat ili argument? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika. Kada je u pitanju reč stranog porekla, suglasnička grupa nt  može se razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali i ne mora. padež jednina množina nominativ  argumen(a)t argumenti genitiv argumenta argumenata dativ   argumentu argumentima akuzativ argumen(a)t argumente vokativ […]