Oznaka: argument

argumenat ili argument

Kako se piše agrumenat ili argument?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika.Kada je u pitanju reč stranog porekla, suglasnička grupa nt  može se razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali i ne mora.padežjedninamnožinanominativ argumen(a)targumentigenitivargumentaargumenatadativ  argumentuargumentimaakuzativargumen(a)targumentevokativargumenteargumentiinstrumentalargumentomargumentimalokativargumentuargumentimaPrimeri u rečenicama:Ukoliko tvrdiš nešto, potrebno je da imaš dobre argumente.Da li imaš argumente za to o čemu govoriš?Nadam […]