Oznaka: apscisa

apscisa ili apcisa

Kako se piše apscisa ili apcisa? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše apscisa. Reč je latinskog porekla abscissa (linea), čije je značenje otrgnuta (linija). U latinskom jeziku se ova reč piše sa b, dok u srpskom jeziku dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti u prefiksu ab-, pa se zato piše sa p. Primeri u rečenicama: Apscisa u matematici predstavlja horizontalnu osovinu […]